Kleder/Kleedster

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


In de wereld van het theater, film en televisie en ‘live’ optredens van artiesten voor een publiek is een kleder of en kleedster een functionaris die verantwoordelijkheid draagt voor de kostuums, de kleding inclusief de accessoires van de optredende artiesten/podiumkunstenaars. Dat betekent in de praktijk dat zij zorgen dat de kleding, schoeisel, hoeden en andere bijkomende onderdelen van de kostumering voor de optredende spelers schoon zijn, zonodig gestreken of anderszins gereinigd worden en gereed liggen, wanneer deze zich komen voorbereiden. Zij delen de kleedkamers in en zorgen dat deze naar behoren en/of wens zijn ingericht en dat alle faciliteiten aanwezig en beschikbaar zijn die een artiest nodig heeft om zich gereed te maken voor het optreden. Zij zorgen vervolgens dat deze zich op tijd gaan (om-)kleden, dat de voorgeschreven kleding of het correcte kostuum worden aangetrokken, verhelpen eventuele kleine problemen met kostuumonderdelen en zijn voorts op diverse mogelijke manieren behulpzaam, opdat het kostuum geen belemmering vormt voor een goede uitvoering en overeenkomt met wat de artistieke leiding en/of ontwerpers hebben bepaald. De kleder/kleedster draagt voorts zorg voor een goed verloop van zogenaamde haastverkledingen en kostuumwisselingen gedurende de voorstelling en zal zorgen voor nadere voorzieningen achter of rond het toneel of podium waar dat kan plaatsvinden, zodat dat de artiest op tijd en zonder verlies van concentratie zijn optreden kan vervolgen.

Na afloop van het optreden helpen zij zonodig bij het uit- en omkleden, verzamelen kostuumonderdelen die gereinigd dienen te worden en zorgen dat de kostuums / kleding en alle benodigdheden daarna weer opgeborgen worden of voor transport naar elders worden ingepakt, zodat deze gereed zijn voor een volgend optreden of voorstelling. Wanneer kostuumonderdelen kapot zijn gegaan worden voorzieningen getroffen dat deze gerepareerd kunnen worden en/of voeren zij zelf kleine reparaties uit. Vaak is het ook de taak van de kleder/kleedster zorg te dragen voor de reiniging van vuil geworden kostuumonderdelen e.d.

Omdat kleder/kleedsters optredende artiesten van zeer nabij, vaak letterlijk in ‘hun nakie’ en met aan een optreden voorafgaande emoties, mee maken, is het niet ongebruikelijk dat er vertrouwensband ontstaat tussen hen. Veel belangrijke artiesten hebben daarom een vaste kleder of kleedster.


Voor een overzicht van personen die o.a. aangeduid worden met de functiebenaming Kleder / Kleedster: zie Lijst van Kleders / Kleedsters