Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Biografie

Herwig Hensen (1917 - 1989) was een Belgisch dichter en schrijver. Hij koos van jongs af aan deze naam om mogelijke verwarring met zijn vader, Florent Mielants Sr. (1887-1944), die bij aanvang van zijn literaire carrière hoofdinspecteur van het stedelijk onderwijs in Antwerpen was, te vermijden.

Flor Mielants jr. studeerde aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen en de Rijksuniversiteit te Gent (wiskunde). Op een voorstel van zijn promotor prof. Jans om assistent aan de Gentse universiteit te worden, ging hij niet in uit vrees dat een wetenschappelijke carrière zijn literaire creativiteit in de weg zou staan. Hij werd eerst docent wiskunde aan de secundaire normaalschool te Laken (Brussel) en vervolgens docent in de wiskunde aan de Handelshogeschool in Antwerpen (later RUCA) en docent dramaturgie aan het HRITCS in Brussel. Hij huwde met Denise Pittoors (1923), met wie hij twee zonen kreeg: Dr. Marc Mielants (1944-2008) en Dr. Peter Mielants (1947). Aanvankelijk stond de poëzie van Herwig Hensen onder invloed van het impressionisme en het symbolisme van Karel van de Woestijne. Zijn later werk werd meer introvert. Zijn klassieke verzen geven afwisselend een smart om de waanzin van deze wereld en een bejubelen van het wonder van het leven weer. Zijn toneelwerk is voornamelijk gebaseerd op historische of klassieke onderwerpen. Belangrijk van hem zijn ook het essay "Over de dichtkunst" (1947) en de roman "De grootmoedige" (1982).

Het literaire werk van Herwig Hensen werd bekroond met de Pol de Montprijs (1938), de Grote Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie (1938-1940), de Grote Driejaarlijkse Staatsprijs voor Theater (1946-1948), de Driejaarlijkse Prijs voor Toneel van de Belgische Vereniging voor Auteursrechten (SABAM) (1942-1944) en de Edmond Hustinxprijs (1971) ter bekroning van toneel-, radio- en televisieschrijvers uit Nederland en België. Hensen schreef ook een aantal satirische verzen, eerst in samenwerking met zijn vader die in de Volksgazet voor een 'Berijmde weekkroniek' zorgde, later zelf onder het pseudoniem 'Diogenes' voor de Zondagspost in 1944-1945. Samen met Bert Verhoye was hij een van de medeoprichters van het Antwerpse cabaret- en theatergezelschap de Zwarte Komedie in 1978. Als medewerker vertaalde hij verschillende teksten van Erich Kästner, Kurt Tucholsky en Ernst Schönwiese van het Duits naar het Nederlands. Vlak na zijn overlijden te Berchem (Antwerpen) op 24 mei 1989 verscheen zijn vertaling van Rainer Maria Rilke 'De wijze van liefde en dood van de Cornet Christoffel Rilke' (uitg. De Vries - Brouwers, Antwerpen, 1989). Zijn literair werk werd vertaald in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Roemeens, Portugees, Hongaars, Servo-Croatisch, Bulgaars, Grieks en Italiaans. Ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van Poëziekrant en het vijfentwintigjarige bestaan van het Poëziecentrum vroeg oprichter Willy Tibergien aan Dirk van Bastelaere, Erwin Jans en Patrick Peeters om een bloemlezing te maken van de poëzie in Vlaanderen na 1945. In hun overzicht Hotel New Flandres: 60 jaar Vlaamse poëzie (1945 - 2005) (Gent, 2008) werd Herwig Hensen als een Vlaamse Viersterrendichter (oeuvredichter) gekwalificeerd.

Theater/Dans

 • Een alfabetisch overzicht van de voorstellingen die in Nederland te zien zijn geweest en die hij heeft geregisseerd, voor zover geregistreerd in de Productiedatabase
 • Idem de voorstellingen waarbij hij geregistreerd werd als auteur
 • Idem voor de bewerkingen van bestaande teksten en stukken
 • Idem voor de vertaling

Gepubliceerde literaire werken

 • Verzen (poëzie, uitgegeven in eigen beheer, Antwerpen, 1934)
 • De Vroege Schaduw (poëzie, V. Ressler-Lectura uitg., Antwerpen, 1936)
 • De cirkel tot Narkissos (poëzie, J.E. Buschmann, Antwerpen, 1938)
 • Hamlet in de spiegel (poëzie, uitg. Manteau, Brussel, 1939)
 • De dubbele vaardigheid (poëzie, uitg. Manteau, Brussel, 1940)
 • Oefeningen naar binnen (poëzie, uitg. J.E. Buschmann, Antwerpen, 1940)
 • Het voorbeeldig bestand (poëzie, uitg. Manteau & Stols, Brussel / Den Haag, 1941)
 • Antonio (toneel, uitg. Manteau & Stols, Brussel / Den Haag, 1942)
 • Het onvoorwaardelijk begin (poëzie, uitg. Manteau, Brussel, 1942)
 • Don Juan (toneel, uitg. Manteau, Brussel, 1943)
 • Lof der gereedheid (poëzie, uitg. Manteau, Brussel, 1945)
 • Lady Godiva, Koningin Christina, Polukrates (toneel, uitg. Manteau, Brussel, 1946)
 • Gedichten, I en II (poëzie, uitg. Manteau, Brussel, 1947)
 • Over de dichtkunst (essay, uitg. Manteau, Brussel, 1947)
 • Daidalos (poëzie, uitg. Manteau, Brussel, 1948)
 • Alles is verband (poëzie, uitg. Manteau, Brussel, 1952)
 • Alkestis, Agamemnon, Tarquinius Priscus (toneel, uitg. Manteau, Brussel, 1953)
 • Orpheus in dit avondland (poëzie, uitg. Manteau, Brussel, 1955)
 • De aarden schaal, De andere Jehanne, Sodom en Gomorra (toneel, uitg. Manteau, Brussel, 1955)
 • Het venster (poëzie, uitg. Manteau, Brussel, 1958)
 • De appelboom (poëzie, uitg. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1963)
 • Het woord Vrijheid, De rebel Gods, Morgen kan het te laat zijn (toneel, uitg. Meulenhoff & Diogenes, Amsterdam & Antwerpen, 1963)
 • Naar het einde toe versmalt de weg (poëzie, uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 1965)
 • 6 Toneelstukken: De bunker (1963) De grenadier van zijne majesteit (1962), Nu sla op de trommel (1964), Niets zonder de proef (1943), Hannibal (1946), Kasteel te koop (1960), (toneel, uitg. Diogenes & Becht, Antwerpen / Amsterdam, 1967)
 • Geworpen in de wereld (poëzie, uig. Meulenhoff & Diogenes, Amsterdam / Antwerpen, 1967)
 • Morgen kan het te laat zijn (toneel, uitg. De Sikkel, Antwerpen, 1969).
 • Papieren vogel op de hand (poëzie, uitg. Diogenes & Nijgh & Van Ditmar, Antwerpen / 's-Gravenhage, 1971)
 • Tussen wanhoop en verrukking (poëzie, uitg. Diogenes & Nijgh & Van Ditmar, Antwerpen / 's-Gravenhage, 1976)
 • Wanhoop is een lekke schuit (poëzie, uitg. Orion & Gottmer, Brugge / Nijmegen, 1979)
 • Wij strooien zaden uit en rapen stenen (poëzie, uitg. Lannoo, Tielt, 1981)
 • De grootmoedige (roman, uitg. Manteau, Antwerpen / Amsterdam, 1982)
 • Achter woordflitsen van krijt (poëzie, uitg. Lannoo, Tielt, 1983)
 • Toneel. Halleluja, Wij zijn gered, Freiherr von Munchhausen, Zeven broden en twee kruiken wijn, De rattenvanger van Hameln (toneel, uitg. De Vries-Brouwers, Antwerpen / Rotterdam, 1988)
 • Verzamelde gedichten (poëzie, uitg. Den Gulden Engel, Wommelgem, 1988)

Secundaire bibliografie

 • Raymond Herreman, Zeg mij hoe gij leest, Manteau, Brussel, 1941
 • M. Rutten, Tucht en ontucht in poëzie van H. Hensen en B. De Corte, Oostlandreeks nr. 10, 1942
 • Paul Van Keymeulen, Herwig Hensen en de poëzie, Uitgeverij Ontwikkeling, Antwerpen, 1956
 • Frans Closset, Herwig Hensen, uitg. Helios, Antwerpen, 1965
 • W. Spillebeen, Herwig Hensen: Papieren vogel op de hand, Dietsche Warande en Belfort, 1973, p. 596-603
 • De Vlaamse Gids, Herwig Hensen Nummer, j.g. 65, Jan.-Feb. 1981
 • E. Willekens, Gesproken Portret van Herwig Hensen De Vlaamse Gids, Juli/Aug. 1982
 • Rudolf van de Perre, Le poete Herwig Hensen Septentrion - Revue de culture neerlandaise, nr. 3, Dec. 1983, p. 18-24
 • Willem M Roggeman, Beroepsgeheim 4. Gesprekken met schrijvers, uitg. Soethoudt & Co, Antwerpen, 1983, p. 59-74
 • Hugo Brems, De rentmeester van het paradijs, uitg. Manteau, Antwerpen, 1986
 • Georges Wildemeersch (red.), De Dichter Herwig Hensen, Antwerp Studies in Literature, 8, Universiteit Antwerpen, 1987
 • R. van de Perre, Herwig Hensen Boekengids, April 1989
 • Emiel Willekens, Herwig Hensens Verzamelde Gedichten, in Diogenes, jg. 6, nr. 1 , juli 1989, p. 12-18
 • Toon Brouwers, De Pen van de planken. Interviews met Vlaamse toneelauteurs, uitg. De scene, Antwerpen, 1990, p. 42-55
 • R. van de Perre, Het woord in de poëzie van Herwig Hensen, in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, jg. 1990, afl. 1, p. 1-17
 • Anne Marie Musschoot, Herwig Hensen. in Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945. Februari 1998.
 • I. van Ongeval, ‘Herwig Hensen, woordflitsen vanuit de eenzaamheid’, in: Zuurvrij (2005) 8, p. 46-53

Licentiaatsthesissen:

 • Hubert Dethier, Het Toneel van Herwig Hensen 1941-1950 Onuitgegeven Lic. verhandeling VUB, 1958-1959.
 • Rik de Pauw, Herwig Hensen 1917-1989 Onuitgegeven Lic. verhandeling, RUG, 1988-1989

Gepubliceerde vertalingen van zijn oeuvre zijn onder meer te vinden in:

 • Lob der Bereitschaft Speer Verlag, Zurich, 1949 [ vertaling door Wolfgang Cordan en Johannes Piron ]
 • Theatre. Lady Godiva, Alceste, Agamemnon uitg. Manteau, Bruxelles, 1953 [ vertaling door Francois Closset ]
 • Morgen kann es zu spat sein Universal Edition, Wien, 1961 [ vertaling door Heinz P. Kovari ]
 • Herwig Hensen. Choix de Poemes Les Editions Lumiere, Bruxelles, 1962 [ vertaling door Francois Closset ]
 • Agamemnon in Teatro Flamenco Contemporáneo. Recopilación, trad., prólogo y notas de Felipe M. Lorda Alaiz. Aguilar, Madrid. 1962.
 • Herwig Hensen. Poemes Ed. Henry Fagne, Bruxelles, 1967
 • Zwischen Verzweiflung und Entzücken : ausgewählte Gedichte Cantos-Verlag, Wien, 1974 [ vertaling door Ernst Schonwiese ]
 • Le poete Herwig Hensen in Septentrion, Revue de culture neerlandaise, 12, vol. 3, 1983, p. 18-24 [ vertaling door Liliane Wouters ]

De enige gepubliceerde tekst van Hensen die niets met literatuur te maken heeft is "Herinneringen aan mijn Vader" verschenen in Persoon en Gemeenschap, Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs, Juni 1947-Juni 1948, Uitgeverij Ontwikkeling, p. 323-327

Externe links

Bronnen