Docent

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Deze algemene beroepsaanduiding wordt in Nederland gebruikt voor een persoon die onderwijs geeft.

In de theaterwereld worden diverse persoonlijkheden naast een een andere beroepsaanduiding ook docent genoemd, omdat zij lesgeven of een aanstelling hebben aan een of andere onderwijsinstelling.

Zo goed als alle soorten optredende podumkunstenaars zullen hun hele loopbaan lang regelmatig lessen moeten blijven nemen om hun technische theatervaardigheden zoals, zingen, dansen, acteren etc. op peil te houden en/of verder te ontwikkelen. Daarvoor hebben zij docenten nodig, die hen daarbij helpen. Deze soort docenten worden ook wel aangeduid met de naam coach. Zij dienen de betreffende discipline van binnen en van buiten te kennen en te beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring om deze doelen te kunnen bereiken. Men treft hen aan in dienst van een gezelschap, zoals bijvoorbeeld dans- of musicalensembles, als zelfstandige of zij zijn verbonden aan officiële door de overheid gefinancierde beroepsopleidingen voor de theaterwereld. Veel van deze docenten hebben zich na hun loopbaan als optredende kunstenaars als zodanig ontwikkeld in de praktijk of door het volgen van specifieke opleidingen, die overigens in Nederland niet standaard worden aangeboden.

Een ander soort docent is degene die lesgeeft aan amateurs of andere belangstellenden en hen onderricht in wat theater is, hoe men dat maakt of om een of andere theaterdiscipline zelf te kunnen beoefenen. Hiervoor bestaan in Nederland wel diverse opleidingen. Ook hier kan men diverse theaterpersoonlijkheden aantreffen die eerder zelf een actieve loopbaan in het theater hebben afgesloten.

Voor een overzicht van personen die worden aangemerkt al docent (voor professionele beroepsbeoefenaars en/of amateurs) in een of andere theaterdiscipline zie: Categorie:Docent.