De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Bewegingstheater Bewth

Bewegingstheater Bewth of kortweg BEWTH was een theatergroep die werkte met architectuur. Gebouwen waren het uitgangspunt van de voorstellingen. De groep was werkzaam tussen 1965 en 2005 en heeft in die periode 126 producties uitgebracht.

[[DWL-Berenplaat, Hekelingen 96632.jpg

DWL-Berenplaat, Hekelingen van Bewth, seizoen 1987/1988. Foto: Oscar van Alphen. Collectie TIN.

Informatie

Bewegingstheatergroep Bewth wordt in 1965 opgericht door Frits Vogels en Arnold Hamelberg en speelde van meet af aan op locatie.

Vanaf 1974 vormden bijzondere gebouwen het onderwerp van de voorstelling en was de geboorte van het architectuurtheater een feit. De artistieke leiding van Bewth kwam in handen van Willem Hekkema en Ben Zwaal.

Bewegingstheatergezelschap BEWTH maakte voorstellingen waaraan de gebouwde omgeving ten grondslag ligt. De kern van de BEWTH-hartstocht was het tonen van de ruimtelijke schoonheid van gebouwen aan een lijfelijk betrokken publiek. Met name gebouwen die van grote architectonische waarde waren en behoorden tot het culturele erfgoed, of daar de potentie toe hadden, vormden de grondstof voor BEWTH-producties. Het gebouw was in hun voorstellingen ook werkelijk de hoofdpersoon.

BEWTH was op zoek naar de poëzie in de architectuur en wilde in een gebouw, een ommuurde plaats, de oneindigheid van de ruimte laten ervaren en wilde de tijd even stil laten staan om op die manier het detail van de situatie te kunnen tonen. Hierin was BEWTH uniek in Nederland en het mondiale theateraanbod.

Zie verder de historie ven uitgebreide informatie van de groep op hun website.

Voorstellingen

Archief

Het archief van Bewth bevindt zich in de Collectie TIN.

Bronnen