De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Benne Holwerda (12 september 1909 - 20 april 1952) was een Nederlandse theoloog, predikant en hoogleraar. Hij studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool Kampen (Oudestraat). Vervolgens werd hij predikant te Kantens en Amersfoort. In zijn periode te Amersfoort maakte hij zich los van de Gereformeerde Kerken in Nederland en ging over naar de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In 1945 werd hij hoogleraar in de oud-testamentische vakken aan de Theologische Hogeschool Kampen (Broederweg), die was opgericht door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Hij werd bekend door zijn nieuwe aanpak van preken, de zogenaamde heilshistorische prediking, waarin de historische situatie in de voortgang van Gods heil verdisconteerd werd.

Publicaties

 • Rondom 1905 - 1944
 • De crisis van het gezag - 1947
 • De Reformatie van onzen 'omgang' - 1947
 • Begonnen hebbende van Mozes - Terneuzen 1953
 • De dingen die ons van God geschonken zijn. Catechismuspredicatien, 4 delen - Goes 1953-1955
 • Een levende hoop. Een serie prekenbundels, 6 delen - Enschede 1953-1955
 • Oudtestamentische voordrachten, 3 delen - Kampen 1954-1972
 • De wijsheid die behoudt. De betekenis van verbond en kerk voor huwelijk, gezin en jeugd - Goes 1958
 • Populair-wetenschappelijke bijdragen - Goes 1962
 • Seminariedictaat Jozua en Richteren (3e druk)- Kampen 1971
 • Dictaat exegese Psalm 89 - Kampen z.j.

Externe link

Biografie

Theater/Dans

Film

TV

Overig

Trivia

Externe Links

Bronnen