Balletmeester

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Een belangrijke artistiek functie in een ballet-/dansgezelschap. De balletmeester is verantwoordelijk voor het technische en artistieke niveau van de dansers in het gezelschap. Hij/zij geeft de dagelijks trainingslessen, heeft de leiding bij de repetities van het bestaande repertoire en is een assistent bij de instudering van nieuw repertoire. Voor, tijdens en na voorstellingen geeft de balletmeesters aanwijzingen c.q. correcties aan de dansers en is een belangrijk adviseur van de Artistiek leider bij de indeling van de rolbezettingen, werk- en repetitierooster en ten aanzien van het carrière verloop van een danser.

Balletmeesters leggen zich vaak toe op een specifieke stijl of op het werk van een een of meerdere bepaalde choreografen. Zij nemen daardoor vaak de herinstudering van balletten op zich of nieuwe instuderingen bij andere gezelschappen. Andere balletmeesters ontwikkelen zich juist meer als leraar in een specifieke stijl of techniek of specialiseren zich in bijvoorbeeld in het werken met dansers die revalideren na een ernstige blessure, zwangerschap e.d.

De term balletmeester is afgeleid van het Franse woord 'Maitre de ballet'. Bij het ontstaan van dansgezelschappen in de tweede helft van de 17e eeuw was deze beroepsaanduiding bestemd voor de leiding van een gezelschap. De maitre de ballet was degene die de dansen choreografeerde en als artistiek leider optrad. Pas in de twintigste eeuw werd de functie gesplitst in de balletmeester die zich specifiek met het niveau van de dansers zou gaan bezig houden en de artistiek leider en choreograaf.


Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Ballet_master

Voor een overzicht: Categorie:Balletmeester