De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

AMVJgebouwAmsterdam.jpg


AMVJ gebouw. Bron: www.hcamvj.nl

NaamA.M.V.J.-gebouw, Amsterdam
PlaatsAmsterdam
TypeTheaterzaal


Informatie

Op 17 november 1909 wordt de 'Amsterdamsche Jongemannenvereniging' (AJMV) opgericht. De doelstelling van de vereniging werd beschreven in het eerste nummer van clubblad 'De Jonge Man':

"Zij beoogt het geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn van de Jongemannen in Amsterdam onder alle klassen des volks. (...) Zij stelt een krachtige zedelijke organisatie tegenover de machtige verleiding waar zoo menig jong man in een groote stad bloot staat."

De AJMV -de voorloper van AMVJ- wordt gesticht naar het voorbeeld van de Amerikaanse YMCA (opgericht in 1855). De YMCA had in verschillende grote steden in Amerika huizen waar leden konden wonen.

Op 18 november 1918 -één week na het einde van de Eerste Wereldoorlog- wordt de 'Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen' (AMVJ) opgericht.

Op 11 mei 1928 werd het Centraal Gebouw geopend. In dit gebouw, op de hoek van de Vondelstraat en het Leidschebosje konden honderden leden wonen. Tegenwoordig is het Barbizon Centre Hotel hier gevestigd.

Ook was er een grote zaal met orgel, een zwembad (later het laatste particuliere bad in Amsterdam), een studiezaal, een bibliotheek enz. De zaal was zo groot dat er diverse zaalsporten (o.a. volleybal en basketbal) konden worden gespeeld en theater -en muziekuitvoeringen konden plaats vinden.

Premieres

Zie Category:Premieres A.M.V.J.-gebouw, Amsterdam

Bronnen