50 jaar Het Nationale Ballet - In memoriam Martina Frei

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit is een pagina in de reeks: 50 jaar Het Nationale Ballet. Voor meer informatie, zie aldaar.

Herinnering aan Martina Frei

Door: Dhian Siang Lie

Dit is een van de laatste foto's van Martina Frei, vlak voor haar sterven.

Martina Frei.jpg


Ik heb deze gekregen van haar echtgenoot Peter van der Jagt. Toen ik dit trieste bericht kreeg, schreef ik op 4 april 2010 de volgende woorden:

Via mijn goede vriendin en oud-balletcollega Wendy Vincent Smith uit Engeland, vernam ik van het trieste overlijden van Martina Frei, een bijzondere collega uit ons beider tijd bijHet Nationale Ballet.

Elk overlijden is triest, maar bij het heengaan van bijzondere theaterkunstenaars voel je dat extra intens. Want het is alsof niet alleen de persoon sterft, maar ook al die mooie theatermomenten die hij of zij ons heeft laten beleven; en Martina was zo’n kunstenares. Een fijn gemanierde danseres, zuiver in al haar bewegingen en vooral integer in haar kunst. Als collega was zij bescheiden, zeer betrouwbaar en iemand die de mensen die met haar werkten in alle opzichten serieus nam, hoe dichtbij of veraf zij ook stonden. Ik was zelf een collega op enige afstand, maar ik herinner me goed hoe ik instemde met haar benoeming tot soliste: hoe terecht verdiend!

Niet alleen dans was haar kunst, maar ook muziek. Zij bespeelde de dwarsfluit als een volwaardig musicus en haar muzikaliteit was gelijkwaardig herkenbaar in haar dansen.

Toen Martina haar dansersloopbaan beëindigde, leek zij ook de danswereld als zodanig te hebben verlaten. Ik althans was haar geheel uit het oog verloren en had geen gedachten meer aan haar, tot ik het trieste bericht ontving en de herinnering aan haar als danseres springlevend bleek.

Moge niet alleen ik, maar allen die haar hebben zien dansen die herinnering levend houden.

Door: Dhian Siang Lie