Decorontwerp voor Hoffmann's Vertellingen (J. Offenbach) door Karel Bruckman